Wydarzenia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Makw kraina u?miechu" stworzenie marki ponadregionalnej.

Makowski Karnawa?

Ka?dego roku w ostatni? niedziel? karnawa?u odbywa si? MAKOWSKI KARNAWA? . W 2012 roku by? to ju? XIX karnawa?. Jest to impreza promuj?ca dorobek kulturalny Gminy Makw.

Makowska Majwka

Tradycyjnie ju? od 13 lat w ostatni? niedziel? maja odbywa si? festyn Makowska Majwka". Jest to impreza promuj?ca dorobek kulturalny naszej Gminy. Wyst?puje tu wielu znakomitych artystw z kraju i z zagranicy, a tak?e dzieci i m?odzie? z naszych szk?. Go?cie specjalni, ktrzy u nas ju? wyst?pili to np.: Eleni, Czerwone Gitary, Vox, Leszcze.

Gmina Makw zaprezentowa?a si? na specjalnym stoisku promocyjnym. Wystawili?my tam gad?ety i inne materia?y promocyjne wytworzone w ramach realizacji projektu Makw kraina u?miechu" stworzenie marki ponadregionalnej. Bardzo wielu uczestnikw majwki zosta?o obdarowanych gad?etami promocyjnymi.

?wi?to Kwiatw

Gmina Makw od wielu lat uczestniczy w corocznej skierniewickiej imprezie pn.: ?wi?to Kwiatw, Owocw i Warzyw". Reprezentacja Gmina Makw bra?a udzia? w przepi?kny, kolorowym i bardzo poka?nym korowodzie. Gmina Makw reprezentowana by?a przez w?adze gminy, Orkiestr? D?t?, Grup? Paradn? oraz dzieci ze szk? z terenu naszej gminy. Gmina Makw zaprezentowa?a si? rwnie? na stoisku promocyjnym, gdzie wystawiono oraz rozdawano gad?ety i inne materia?y promocyjne wytworzone w ramach realizacji projektu Makw kraina u?miechu" stworzenie marki ponadregionalnej.

Jarmark Wojewdzki

Na pocz?tku wrze?nia ka?dego roku w ?odzi prezentuje si? ca?e wojewdztwo ?dzkie. Nie mog?o zabrakn?? tam Gminy Makw. Mieli?my tam tak?e swoje stoisko promocyjne, gdzie wystawiono oraz rozdawano gad?ety i inne materia?y promocyjne wytworzone w ramach realizacji projektu Makw kraina u?miechu" stworzenie marki ponadregionalnej.

 

Copyright © 2010 Maków Kraina Uśmiechu. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.