O PROJEKCIE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

baner
 
 
Oglna charakterystyka projektu

Gmina Makw jako jedyna gmina wiejska w woj. ?dzkim uzyska?a dofinansowanie na projekt pt.: Makw kraina u?miechu"-    stworzenie marki ponadregionalnej wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ?dzkiego na lata 2007-2013. Ca?kowita warto?? projektu to 407 499,00 z? a kwota dofinansowania to 346 374,15 z?.

2  G?wnym celem projektu jest stworzenie oraz promocja ponadregionalnej marki Makw - Kraina U?miechu". Projekt skupia si? na budowaniu to?samo?ci mieszka?cw regionu oraz zwi?kszeniu ich udzia?u w imprezach promuj?cych region.
 
W?rd g?wnych zada? projektowych jest organizacja imprez o charakterze ponadregionalnym promuj?cych kultur?, sztuk?, zwyczaje, tradycj?, region tj.: Makowski Karnawa?", Makowska Majwka", udzia? w Skierniewickim ?wi?cie Kwiatw, Owocw i Warzyw" i w Jarmarku Wojewdzkim".
 
Nast?pnym zadaniem realizowanym w ramach tego projektu jest wydanie dwch folderw promuj?cych Gmin? Makw oraz stworzenie tzw. Cyfrowego spaceru po Gminie Makw tj. wizualizacji terenu naszej gminy marki", w ktrym przedstawimy w wersji elektronicznej nasze najpi?kniejsze zak?tki i zabytki.
 
W ramach tego projektu zostan? wykonane witacze, ktre usytuowane b?d? przy drogach wjazdowych do gminy, multimedialne stojaki1 na foldery, ?cianka promocyjna banerowa rolapy, gad?ety reklamowe promuj?ce nasz region. Zwie?czeniem projektu b?dzie cykl reporta?y o naszej gminie wyemitowany w radiu i telewizji.
 
Realizacja tego projektu przyczyni si? do promocji Naszej Gminy w Regionie ?dzkim. Pragniemy aby ma?a ojczyzna Gmina Makw" sta?a si? dla naszych mieszka?cw powodem do dumy i ?rd?em rado?ci, a dla turystw i inwestorw zach?t? do jej odwiedzenia, a mo?e nawet do pozostania tu na d?u?ej.
 
Projekt jest dzia?aniem promocyjnym Gminy Makw, Regionu, ale i ca?ego Wojewdztwa ?dzkiego jako miejsca atrakcyjnego i licz?cego si? na tle ca?ego kraju.
Copyright © 2010 Maków Kraina Uśmiechu. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.